Inženjerska rešenja sa geosintetikom

U saradnji sa nama, doći ćete do sigurnog, ekonomičnog i trajnog rešenja na projektima: potpornih zidova, sanacije klizišta, nasipa na slabonosivom tlu, rehabilitacije kolovoza, rekonstrukcije železničkih pruga, zaštite od erozije, deponija, dehidratacije i skladištenja mulja …

Geosintetika važno i/ili novo
Ime i prezime: 
email adresa:*
Please enter all required fields Click to hide
Correct invalid entries Click to hide