NAŠA PRIČA

Složićemo se, verovatno svi, da pica nije pica bez sira i paradajza. Jedino što je celih 200 godina pica bila baš to. Paradajz je stigao u Evropu iz Amerike u XVI veku. Trebalo je da prođe celih 200 godina da bi paradajz počeo da se koristi za jelo, pa i da se stavlja na picu. Ljudi su cela 2 veka odbijali upotrebu paradjza iz straha da je otrovan.

Kakva je veza između paradajza i geosintetike? Mala ili nikakva… Ali veza između otpora upotrebi paradajza i oklevanja u upotrebi geosintetike postoji. Ona je naravno u otporu prihvatanju novina, bilo da se radi o ljudima, znanju, stvarima ili ponašanju. Neki od nas novine prihvataju rado a drugi nešto teže.

Prvi armirani nasip za koji imamo sačuvane podatke je izveden Fortrac ® geomrežama u Kentu u Velikoj Britaniji 1988. godine. Visina nasipa bila je 7m, a nagib lica 80 stepeni. U međuvremenu građene su i do 60m visoke potporne konstrukcije od armirane zemlje, a na sreću oklevanje kod nas ipak nije potrajalo 2 veka.

Prva ovakva konstrukcija kod nas izvedena je 2003. u Beogradu sa Fortrac ® geomrežama.

I naravno ima ih još…tako da ovo više nisu nove i nepoznate stvari ni za naše projektante kao ni za izvođače kod nas. Samo za koliko njih? Broj projektanata koji u početnoj fazi kao jedno od rešenja razmatraju i primenu geosintetike je mali. Mali u odnosu na benefite koje upotreba ovih materijala nudi. A benefiti nikako nisu samo ekonomski, mada su ovi vrlo značajni. Prednosti su često u fleksibilnosti konstrukcije, brzini gradnje, trajnosti… A ako umesto potpornih konstrukcija razmatramo npr. probleme koji se tiču zaštite životne sredine geosintetička rešenja nisu samo ekonomičnija već su često i jedina stvarno izvodljiva. Ovo se pre svega odnosi npr. na pokrivanje laguna sa muljem, deponije otpada, rekultivaciju kontaminiranih terena…

Propisi i preporuke za projektovanje ovakvih konstrukcija postoje. Iako za većinu nemamo na raspolaganju naše, nije teško doći do nemačkih na kojima su se naši propisi uvek bazirali. Mislimo da oni među nama koji su u međuvremenu stekli više iskustva, ili se kao Geoestetika d.o.o. nalaze na izvoru informacija, propisa i interesantnih projekata imaju obavezu da podrže sve one kolege koje su spremni da u ovu oblast uđu i u njoj stiču iskustvo i reference.

Šta su vaši razlozi za oklevanje?

– Vreme? Jer ono u prvih nekoliko projekata sigurno igra značajnu ulogu, naročito sa uvek prekratkim rokovima. Ukoliko je vaš problem vreme možete nam poslati potrebne ulazne podatke i u najkraćem roku dobiti proračune stabilnosti.

– Ili odgovornost? Jer i ona svakako nije mala. Svi proračuni stabilnosti koje za vas rade kolege u HUESKER-u biće potpisani i za njihovu tačnost odgovornost preuzima proizvodjač.

– Nedostatak informacija? Javite nam se, možda ih imamo, a možda ćemo zajedno lakše doći do njih.

Hteli mi to da priznamo ili ne, oni sa kvalitetom i znanjem među nama se ipak izdvajaju. U svetu, pa i kod nas, je sve manje poslova na kojima dobijamo tačne instrukcije kako i šta uraditi. Oni koji su spremni da donesu odluku, da “preseku” su retki ali cenjeni. A izbori koje pravimo vode nas bliže ili dalje od mesta na kom hoćemo da budemo. Tu smo da zajednički tražimo prava rešenja za sve projektantske i izvodjačke izazove.

Inženjerska rešenja uz primenu geosintetičkih materijala, naš su posao već skoro dve decenije.

Znanje, kvalitet, odgovornost i najviša poslovna etika vrednosti su kojima se rukovodimo u poslovanju. Iste vrednosti zastupa i kompanija HUESKER Synthetic GmbH iz Nemačke, čiji smo ekskluzivni zastupnik za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.