ARMIRANI NASIPI

Nasipi armirani Fortrac® geomrežama, sa strmim do potpuno vertikalnim kosinama kod nas se, u poslednjih 15 god, sve češće primenjuju. Projektanti su prepoznali višestruke prednosti zemljanih konstrukcija armiranih Fortrac® geomrežama, pre svega sigurnost i fleksibilnost posebno u seizmički aktivnim područjima, mogućnost korišćenja lokalno raspoloživih materijala i ekonomičnost.

Završna obrada lica armiranog nasipa zavisno od nagiba, estetskih i upotrebnih zahteva je mnogobrojna. Kosina nasipa može biti ozelenjena, obložena lomljenim kamenom – Muralex®, betonskim pločama, betonskim blokovima ili prskanim betonom.

Navozne rampe, petlje kod Beogradske arene na Novom Beogradu armirane su Fortrac® geomrežama od polivinil alkohola PVA:

Obilaznica oko Beograda, Železnik, nasip sa ozelenjenim licem armiran Fortrac® geomrežama od poliestera (PET):

Nasipi od armirane zemlje sa Fortrac® geomrežama i Muralex® oblogom od lomljenog kamena. Autoput E75, deonica Gornje polje – Carićina dolina:

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA