HaTelit®

Fleksibilna mreža za armiranje asfalta otporna na visoke temperature

Ništa se ne lepi za bitumen bolje od bitumena!

Zato sve HaTelit® mreže imaju premaz sa više od 60% bitumena.

Jednostavna i pouzdana ugradnja jer:
  • bitumenski premaz obezbedjuje odličnu adheziju sa donjim slojem asfalta
  • vrlo tanki netkani geotekstil olakšava ugradnju, štedi vreme i sprečava gužvanje
  • dužina od 150m i širine do 5m smanjuju broj preklopa i prekida pri ugradnji
  • fleksibilnost i adaptivnost pojednostavljuju ugradnju
Otpornost na oštećenja pri ugradnji
  • kada se po mreži kreću kamioni i finišeri tokom zbijanja asfalta
  • kada se polaže na struganu podlogu i pri ugradnji na betonsku podlogu
Čvrsta veza
  • Izmedju mreže i asfaltnih slojeva kao i izmedju samih asfaltnih slojeva
  • Odlično uklještenje asfaltnih slojeva jedan za drugi jer je tačka topljenja vrlo tankog netkanog geotekstila >150°C, a otvor okaca 3cm x 3cm.