Minegrid®

Upotreba u rudnicima i kamenolomima.

  • PET (poliester)
  • Sa protivpožarnim antistatičkim premazom
  • Otporna na koroziju
  • Malo izduženje = mala deformacija
  • Otporna na hemijska oštećenja
  • Laka za manipulaciju i ugradnju jer je male težine i za velike čvrstoće
  • Čvrstoća na zatezanje 35 – 1000 kN/m