Stabilenka® Xtreme

Tkani geotekstil za ojačanje osnove nasipa ili pokrivanje laguna sa muljem u hemijski vrlo agresivnim sredinama.

  • otporan i na kiselo i na bazno okruženje ( za pH od 2-14)
  • trenutno angažuje nosivost na zatezanje pri vrlo malom izduženju
  • modul elasticnosti > 36.000 kN/m
  • čvrstoća na zatezanje do 2200 kN/m za jednoosni i do 500 kN/m za dvoosni materijal
  • vrlo malo puzanje
  • velika otpornost na mehanička oštećenja