Autoput E 75 Gornje polje

Autoput E 75
Gornje polje – Caricina dolina
Armirani nasipi sa vertikalnim licem i “Muralex stone” oblogom
2016.-2018.

Fortrac 80T, Fortrac 110T, Fortrac 150T, Fortrac 200T, Stabilenka 200