Petlja Surčin Armirani nasip 2010

Petlja Surčin
Armirani nasip
2010.

Fortrac 55 T
Završna obrada kosina: vegetacija

Početak uspostavljanja vegetacije