Zatvaranje Jalovišta Gradac,
Pljevlja, Crna Gora
Stabilizacija i povećanje nosivosti jalovišta
2020. Izvodjač Bemax, Podgorica
Stabilenka 120/120 tkani geotekstil visoke nosivosti

Plan polaganja Stabilenka 120/120

Plan polaganja Stabilenka 120/120

Zatvaranje Jalovišta Gradac

Ugradnja tkanog PET geotekstila Stabilenka 120/120 

Ugradnja nadsloja od nevezanog kamenog agregata