Ojačanje posteljice

Basetrac® grupa proizvoda je geosintetičko rešenje problema nedovoljne nosivosti postojećeg terena. Primenom proizvoda iz ove grupe postižemo smanjenje potrebne debljine nevezanih slojeva, smanjenje kolotraga, sprečavamo gubitak materijala u podtlo, produžavamo rok upotrebljivosti puta i smanjujemo troškove njegovog održavanja.

Ogromni benefiti zbog “interakcione fleksibilnosti”! Geomreže iz Basetrac grupe proizvoda osim nosivosti na zatezanje odlikuju se i “interakcionom fleksibilnošću” – osobinom fleksibilnih geomreža. Dobra interakciona fleksibilnost rezultat je idealnog odnosa makro, mezo i mikro uklještenja u kombinaciji sa visokim stepenom prilagodljivosti materijala tlu.

meso
Meso-Interlocking
macro
Macro-Interlocking
micro
Mikro interlocking

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA