zaštita podzemnih voda

90% vode za piće na planeti dobijamo iz podzemnih voda pa njihova adekvatna zaštita mora predstavljati prioritet.

Otpadne vode sa puteva, železnica ili aerodroma u vodozaštitnim zonama

Ugradnjom bentonitskih membrana Tektoseal® i NaBento® ispod posteljice, zastora, bankina i obodnih kanala sprečavamo prodor kišnice zagadjene naftom i naftnim derivatima, teškim metalima ili hemikalijama za odmrzavanje u podtlo.

Upotreba materijala kao što su Tektoseal® i Fortrac 3D® omogućava ugradnju kontaminiranih materijala u zidove za zaštitu od buke i slične konstrukcije, uz istovremenu zaštitu okolnog terena i ispravno kanalisanje zagadjene procedne vode.

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA