Remedijacija

Tri su osnovna načina remedijacije kontaminiranih terena: dekontaminacija, premeštanje i izolovanje na licu mesta.
Za izolovanje kontaminiranog materijala na samoj lokaciji, zavisno od vrste, HUESKER ima aktivne geokompozite Tektoseal Active® kao i geosintetiku za obezbedjenje stabilnosti, pokrivanje i zatvaranje npr. laguna sa muljem ili napuštenih industrijskih prostora.

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA