SoilTain® CP

SoilTain® CP tube su kontejneri velikih dimenzija izrađeni od tkanog geotekstila. Koriste se za zaštitu obala od erozije, kao valobrani ili kao lukobrani.

Pune se hidraulički, mešavinom peska i vode. Voda se proceđuje kroz geotekstil dok pesak ostaje u tubi sa kojim čini linijski konstruktivni elemenat. Površina takvog elementa može ostati nepokrivena jer se radi o materijalu velike otpornosti na UV zračenje, a može se po potrebi pokriti lomljenim kamenom jer je omotač tube otporan na probijanje i oštećenja prilikom ugradnje lomljenog kamena.
Površina tube biva vrlo brzo naseljena podvodnim živim svetom, te je kao takva ekološki potpuno sigurna.