SoilTain® DW

SoilTain® DW tube su elementi izradjeni od specijalno tkanog geotekstila i koriste se za gravitacionu dehidrataciju različitih vrsta mulja. Tube su kapaciteta 30m3 – 1600m3, a njihov rad zahteva minimalno angažovanje radne snage. Mogu se koristiti kao privremeni ili stalni način dehidratacije mulja. Jednom dehidratisan mulj je u tubama trajno zaštićen od ponovnog kvašenja.