SoilTain® Protect

SoilTain® Protect sistem čine medjusobno spojene tube od tkanog geotekstila koje se pune jalovinom ili letećim pepelom.

Upotrebljavaju se kao daleko sigurnija zamena za standardni sloj balasta koji se ugrađuje preko geomembrana. Dokazano je da je do 80% oštećenja na geomembranama uzrokovano kretanjem mehanizacije prilikom ugradnje balastnog sloja. Za ugradnju SoilTain Protect sistema kretanje mehanizacije po geomembrani nije potrebno te se time povećava sigurnost i same geomembrane ali i celokupnog gradilišta, uz istovremeno povećanje zapremine za skladištenje jalovine/letećeg pepela.