SoilTain vreće za pesak

SoilTain vreće sa peskom su fleksibilni elementi malih dimenzija čija namena je mnogostruka. Koriste se za stabilizaciju obaloutvrda ili njihovo privremeno ili stalno nadvišenje, kao obloga za zaštitu dna, obala ili luka od erozije bez potrebe za ugradnjom višeslojnog filtera. Predstavljaju ekonomičnu i pouzdanu zamenu lomljenom kamenu.