Basetrac® Duo

Basetrac Duo je proizvod za ojačanje, separaciju i filtraciju. To je kompozit izradjen od geomreže i netkanog geotekstila. Geomreža može biti od polipropilena PP, poliestera PET ili polivinil alkohola PVA, dok je netkani geotekstil uvek polipropilenski.

Radi se o standardnom dvoosnom kompozitu zatezne čvrstoće do 75kN/m uz mogućnost proizvodnje i materijala sa većom čvrstoćom na zatezanje.
Do februara 2017. ovaj proizvod nosio je naziv Comtrac.