Basetrac® Duo C

Basetrac Duo C je proizvod za ojačanje, separaciju i filtraciju. To je kompozit izradjen od geomreže i netkanog geotekstila. Geomreža je sa polimernim premazom i može biti od polipropilena PP, poliestera PET ili polivinil alkohola PVA, dok je netkani geotekstil uvek polipropilenski.

Radi se o standardnom dvoosnom kompozitu zatezne čvrstoće do 65kN/m uz mogućnost proizvodnje i materijala sa većom čvrstoćom na zatezanje.

Idealan je za ojačanje podloge kod gradnje na slabo nosivom tlu. Materijal je fleksibilan pa je ugradnja brza i jednostavna jer nema “memorijskog efekta”.

Do februara 2017. ovaj proizvod nosio je naziv DuoGrid.