GEOKOMPOZITI​

SamiGrid®

Armiranje asfalta kod rehabilitacija betonskih kolovoza. SamiGrid je kompozit koji čine mreža za armiranje asfalta od polivinil alkohola i netkani geotekstil. Zasićenje netkanog geotekstila bitumenom čini da material osim ojačanja ima i funkciju zaptivanja. Zbog svoje otpornosti na oštećenja pri ugradnji može se polagati na struganu podlogu, dok je PVA geomreža otporna na povećanu alkalnost …

SamiGrid® Read More »

Tektoseal® Sand

Tektoseal®Sand je troslojni geokompozit sa kvarcnim peskom koji je moguće ugraditi kao filterski sloj i pod vrlo teškim uslovima. Sloj od kvarcnog peska povećava težinu, pojednostavljuje ugradnju u zahtevnim hidrauličkim uslovima i povećava otpornost na pomeranje filterskog sloja.

Tektoseal® Active

Zaštita okoline geokompozitima sa aktivnim jezgrom. Tektoseal® Active su savremeni geokompoziti sa aktivnim jezgrom namenjeni preventivnoj zaštiti tla i podzemnih voda, kao i sanaciji posledica ekoloških akcidenata i remedijaciji kontaminiranih terena. Tektoseal® Active AS ima jezgro sposobno da apsorbuje naftu i naftne derivate. Materijal, uz pravilan izbor tipa geotekstila, može biti proizveden i kao plutajući. …

Tektoseal® Active Read More »

Basetrac® Duo C

Basetrac Duo C je proizvod za ojačanje, separaciju i filtraciju. To je kompozit izradjen od geomreže i netkanog geotekstila. Geomreža je sa polimernim premazom i može biti od polipropilena PP, poliestera PET ili polivinil alkohola PVA, dok je netkani geotekstil uvek polipropilenski. Radi se o standardnom dvoosnom kompozitu zatezne čvrstoće do 65kN/m uz mogućnost proizvodnje …

Basetrac® Duo C Read More »

Basetrac® Duo

Basetrac Duo je proizvod za ojačanje, separaciju i filtraciju. To je kompozit izradjen od geomreže i netkanog geotekstila. Geomreža može biti od polipropilena PP, poliestera PET ili polivinil alkohola PVA, dok je netkani geotekstil uvek polipropilenski. Radi se o standardnom dvoosnom kompozitu zatezne čvrstoće do 75kN/m uz mogućnost proizvodnje i materijala sa većom čvrstoćom na …

Basetrac® Duo Read More »