SamiGrid®

Armiranje asfalta kod rehabilitacija betonskih kolovoza.

SamiGrid je kompozit koji čine mreža za armiranje asfalta od polivinil alkohola i netkani geotekstil. Zasićenje netkanog geotekstila bitumenom čini da material osim ojačanja ima i funkciju zaptivanja.
Zbog svoje otpornosti na oštećenja pri ugradnji može se polagati na struganu podlogu, dok je PVA geomreža otporna na povećanu alkalnost koja dolazi od betonskog kolovoza.
SamiGrid usporava napredovanje pukotina čime značajno produžava trajnost asfaltnih slojeva preko betonskih kolovoza.