Tektoseal® Sand

Tektoseal®Sand je troslojni geokompozit sa kvarcnim peskom koji je moguće ugraditi kao filterski sloj i pod vrlo teškim uslovima.

Sloj od kvarcnog peska povećava težinu, pojednostavljuje ugradnju u zahtevnim hidrauličkim uslovima i povećava otpornost na pomeranje filterskog sloja.