Rampe na ukrštanjima ul

Rampe na ukrštanjima ul. Antifačke borbe i Bulevar Arsenija Čarnojevića i
ul. Španskih boraca i Bulevar Arsenija Čarnojevića ( Štark arena)
Novi Beograd 2003 i 2004.

Armirani nasipi sa vertikalnim stranama
Fortrac 55 MPT
Obloga: prefabrikovani betonski paneli, d=10cm, 1m x 1m

Fortrac 55 MPT direktno sidren u betonski blok zahvaljujići sirovini od PVA otpornoj na visoke pH vrednosti betona

Finalni izgled jednog od 8 armiranih nasipa