PK Polje B, Rudarski basen Kolubara Sanacija klizišta na odlagalištu Polja B 2007.

PK Polje B, Rudarski basen Kolubara
Sanacija klizišta na odlagalištu Polja B
2007.

Stabilenka 1600 i MEBRADRAIN 7007

Ugradnja tkanog geotekstila Stabilenka 1600