Obilaznica Beograd Armirani nasip kod mosta br. 9, Železnik, Beograd 2009.

Obilaznica Beograd
Armirani nasip kod mosta br. 9, Železnik, Beograd 2009.

Fortrac 55 T
Završna obrada kosina : vegetacija

Nasip u fazi gradnje ali sa već uspostavljenom vegetacijom na licu