Obilaznica Bijelo Polje Bijelo Polje, Crna Gora 2010

Obilaznica Bijelo Polje
Bijelo Polje, Crna Gora
2010.

Fortrac 55 T
Fortrac 80 T
Završna obrada kosina: vegetacija

Nasip u fazi gradnje pre uspostavljanja vegetacije