Nadvožnjak Pančevo – Vršac Armirani nasip 2010

Nadvožnjak Pančevo – Vršac
Armirani nasip
2010.

Fortrac 55 T
Završna obrada kosina: vegetacija

Nasip u fazi gradnje pre uspostavljanja vegetacije