Ubrzana konsolidacija

Ubrzanje sleganja, povećanje nosivosti podtla i kontrolu rezidualnih sleganja postižemo ugradnjom prefabrikovanih vertikalnih drenova (PVD’s) ili vakuumskom konsolidacijom.

Prefabrikovani vertikalni drenovi (PVD)

ugradjuju se na dubinama od 3m do 60m. Cofra poseduje opremu za ugradnju u različitim vrstama tla, od vrlo mekog do srednje tvrdog. Funkcija MEBRADRAIN-a je skraćenje drenažnog rastojanja, a samim tim i uspešna drenaža u tlu inicirana preopterećenjem.

Vakuumska konsolidacija

Sistem za vakuumsku konsolidaciju je u principu sličan sistemu prefabrikovanih vertikalnih drenova sa preopterećenjem. U slučaju vakuumske konsolidacije preopterećenje ne postoji već se ono menja stvaranjem vakuumskog pritiska. Smanjenjem atmosferskog pritiska u PVD-ovima dolazi do prednaprezanja tla i ubrzanja konsolidacije.