Zbijanje

Zbijanjem smanjujemo sleganja u tlu koja bi nastala pod opterećenjem kome će ono biti izloženo.
Zbijanje se izvodi tokom gradnje kako bi se neutralisala sleganja nakon gradnje ili pojava likvefakcije.
COFRA ima 3 tehnike zbijanja i to:

 • Cofra Roller Compaction (CRC)
  CRC tehnikom postiže se zbijanje u tlu na dubini 2-3m od površine terena. CRC je vrsta lakog dinamičkog zbijanja rolerom koji se vuče brzinom 10-15 km/h. Ovo je najproduktivniji poznati način zbijanja jer se dnevno u jednom prelazu zbija do 100.000 m2 površine.
 • Cofra Dynamic Compaction (CDC)
  Cofra dinamičko zbijanje vrši se tegom mase 9-16 tona, brzinom 40-80 udara u minuti. Prečnik stope u kontaktu sa tlom varira od 1.5m do 2.6m. Dubina uticaja, zavisno od uslova terena, može biti i do 9m.
 • Cofra Vibro Compaction (CVC)
  CVC metod, poznat i kao vibroflotacija, je tehnika koja se koristi za zbijanje tla na velikim dubinama. Zbijanje se izvodi uvodjenjem velike vibrirajuće “igle” na željenu dubinu i njenim ravnomernim ili segmentnim izvlačenjem uz stalne jake vibracije. Nastala šupljina u tlu se, sa površine, popunjava peskom.
  Za primenu CVC metode nema organičenja u pogledu dubine, ali ima u smislu karakteristika tla. Postojeće tlo mora biti dovoljno vodopropusno da omogućava brzu drenažu vode koja se koristi tokom procesa zbijanja. Ovo znači da tlo mora imati manje od 10% prašinastih čestica i manje od 2% gline.