Vertikalne barijere

Geolock
Geolock su vertikalne barijere od HDPE debljine 2mm sa patentiranim načinom spajanja. Spojnica je opremljena hidrofilnim užetom koje garantuje vodonepropusnost i na velikim dubinama i pri velikim pritiscima. Sistem se koristi kao barijera širenju kontaminirane podzemne vode kod npr. deponija otpada, rudarskih kopova ili industrije. Takodje se upotrebljava kao vertikalna hidroizolacija kod brana. Geolock barijere mogu se ugradjivati u svim vrstama tla i na dubinama preko 30m. Otporne su na pukotine i širok spektar hemikalija.