TEMELJENJE NASIPA NA KLASIČNIM ŠIPOVIMA

Fortrac®geomreža ugradjena umesto naglavne ploče ili greda omogućava povećanje rastojanja medju šipovima, formiranje rasteretnog luka u tlu medju šipovima i siguran prenos vertikalnog opterećenja na šipove. Geomreže se mogu dimenzionisati i za prihvatanje horizontalnog opterećenja kako bi se izbegli iskošeni šipovi.