Izgradnja deponija otpada

Sve deponije otpada gradjene u skladu sa važećim standardima moraju imati višeslojnu hi na dnu. HaTe® netkane geotekstile preporučujemo za sigurnu zaštitu polimerne membrane od probijanja, kao i za separaciju različitih mineralnih slojeva. U cilju povećanja kvaliteta i sigurnosti, povećanja zapremine tela deponije kao i zbog smanjenja troškova transporta i negativnog uticaja na okolinu , predlažemo zamenu prirodne glinene barijere bentonitskim membranama Tektoseal® i NaBento®. Navedeni materijali poseduju sve potrebne ateste za primenu na teritoriji Nemačke, uključujući LAGA sertifikat.

Izradom hi barijere preko postojećeg tela deponije moguće je deponiju nadvisiti uz istovremeno sprečavanje infiltracije vode iz novoodloženog otpada u staro telo deponije.

Zatvaranje deponije i njeno uklapanje u okolinu predstavlja finalni korak uspešnog projekta bilo koje deponije otpada.
U slučaju deponije komunalnog otpada preporučljiva je zamena mineralnih slojeva za drenažu drenažnim geokompozitima, kao i zamena barijere od prirodne gline bentonitskom membranom Tektoseal® ili NaBento®.

Trodimenzionalna geomreža Fortrac 3D® obezbedjuje stabilnost zemljanog sloja pri zatvaranju deponija sa nagibom većim od 1:3.

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA