zaštita dna

Zamenom standardnog kamenog nabačaja betonskom oblogom u geotekstilu Incomat® dobijamo robusnu i sigurnu zaštitu dna u pristaništima. Ovakva obloga biće znatno manje debljine od konvencionalne i biće bez spojnica. Kao obložni elementi, za sličnu namenu, mogu se upotrebiti i SoilTain® Sandbags.

Ukoliko se obloga radi klasično od kamenog nabačaja, kao sloj za filtraciju i separaciju predlažemo HUESKER-ove materijale HaTe® ili Tektoseal® Sand.

POGLEDAJTE OSTALE VRSTE PRIMENA